DraóThea är en kreativ och skapande verksamhet med inriktning på dans, teater, film och drama. Genom att arbeta med de olika uttrycksformerna får vi möjlighet att uttrycka känslor, tankar, rörelser och berättelser. Några av de projekt som vi jobbar med är teater -och dansföreställningar samt mindre filmproduktioner. Vår ambition är att nå ut till allmänheten, så att de kan ta del av vårt skapande på olika sätt.

Dans

Dans och musik i kombination är ett mycket bra verktyg för att uttrycka och förmedla känslor. På DraóThea arbetar vi tillsammans med utbildade danspedagoger eller professionella dansare i olika dansstilar. Dansstilarna kan varierar till allt från klassisk balett, tåskola, modern dans, nutida dans och jazzdans.

"På DraóThea arbetar vi tillsammans med utbildade danspedagoger"

Teater

Teater är kärnan på DraóThea. Sedan starten 2006 har DraóThea hylladats för sina scenframträdanden. I arbetet med framställning av våra teateruppsättningar arbetar vi med praktisk gestaltning av roller, samt en praktisk tillämpning av att överföra text till en levande människa.

"Ända sedan starten av verksamheten har den omslutits av hyllade scenframträdanden"

Drama

I drama arbetar vi tillsammans i grupp. Vi arbetar med individstärkande övningar, grundläggande övningar och improvisationsövningar. Drama är som dans - ett naturligt inslag i våra teaterföreställningar samt något vi övar tillsammans med utbildade dramapedagoger eller skådespelare.

"Drama är, precis som dans, ett naturligt inslag i våra teaterföreställningar"

Film

På DraóThea skapar vi film. Film är en visuell uttrycksform som ger möjlighet att gestalta och berätta historier genom skådespeleri, musik, ljudeffekter och ljus. Arbetet sker i mindre grupper där vi tillsammans jobbar igenom de olika stegen i som finns i filmprocessen för att gör kortfilm, musikvideos eller tv-program.

"Film är en visuell uttrycksform som ger oss möjlighet att gestalta och berätta historier"