DraóThea -Aros Kulturcenter är en daglig verksamhet för personer med lindrig eller måttlig funktionsvariation. Verksamheten drivs sedan 2006 som ett personalkooperativ i kulturhuset CuLTUREN i Kopparlunden, Västerås. Vi har i verksamheten inriktat oss på att jobba med dans, teater, film och drama. Vi har sedan starten arbetat med alla dessa uttrycksformerna i olika utsträckning.