Fysisk Teater

Under en tid framöver kommer dramapedagogen Josefin Eriksson ha fysisk teater med oss här på DraóThea. Josefin är utbildad dramapedagog vid Gävle Högskola och även verksamhetsledare på Studio Westmannia. Josefin har i 15 års tid haft drama och teatergrupper i olika åldrar.